Dobré odpoledne, je sobota 1.10.2022, 13:15. Dnes má svátek Jeroným, zítra Igor.
Kostel sv. BartolomějeKostel sv. Bartoloměje v Kocelovicích

Fotogalerie kostela sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje se zvonicí přibližně čtvercového půdorysu, která přiléhá k jižní části stavby. Zvonice má zděný sokl, horní část je dřevěná. Do horní části zvonice je přístup venkovním zděným schodištěm, přilehlým k jižní straně. V dolní části zvonice je zaklenutý vstup do předsíně a odtud do hlavní lodi kostela.

Nejprve malá zmínka o historii:

- poprvé byl připomenut v roce 1360, kdy kocelovický plebán uváděl faráře do Černívska
- jedná se o gotickou stavbu z první poloviny 14. století
- při kostele bývali faráři až do roku 1425, poté za husitských válek nebyla fara osazována
- starý zvon Bartoloměj byl ulit roku 1521 pražským zvonařem Bartolomějem
- 1678 byla postavena nová zvonice na místě staré, již několikrát opravované. Stavbu provedl Václav Lukáš ze Zámlyní se svými tovaryši za 16 zlatých (údaj z kroniky obce)
- 1725 byl pořízen nový stroj kostelní lodi, předělána kruchta, vyměněna šindelová krytina střechy, prolomeno nové okno a ostatní okna byla nově zasklena. Opravy provedl Václav Kruchr, polír z Kasejovic (údaj z kroniky)
- 1786 Byla zřízena fara při lnářském klášteru a kocelovický kostel byl k této faře připojen. Klášterní duchovní správa se o svěřený kostel pečlivě starala (údaj z kroniky obce)
- roku 1891 byla vysvěcena knězem ze Sv. hory J. Rollerem skupina obrazů Křížové cesty.

Tolik historie - a teď k událostem roku 1989. V dubnu byly v kostele zahájeny přípravné práce i instalaci automatického zvonění klekání a byla provedena kompletní rekonstrukce elektrického vedení v prostoru kostela. V červenci započal tříměsíční pracovní maraton. Celkem se na této akci podílelo 66 lidí a zdarma odpracovali 2.256 hodin. Na opravě hřbitovní zdi, rozvodu vody pro zalévání hrobů, odvodu vody z okapových rour a úpravě vchodu na hřbitov, bylo pokračováno v roce 1990.

V roce 2001 se podařilo obnovit pravidelné konání bohoslužeb v kostele sv. Bartoloměje každou středu a první pátek v měsíci. Nejvýznamnější akcí tohoto roku bylo slavnostní posvěcení nových zvonů a to 23. 6. 2001. Nové zvony jsou Marie 343 kg a Václav 92 kg. Zcela zaplněný kostel s očekáváním přijal návštěvu českobudějovického biskupa Mons. Th. Dr. Antonína Lišky. Správce naší farnosti Jiří Čepl všechny uvítal a začala mše svatá. Při mši byly zvony posvěceny a poklep na ně provedli všichni přítomní duchovní správci, pak náš nejstarší občan a nejmladší dítě. Zvony ulila rodina Dydrychova. Posvěcení zvonů se také zúčastnila 80-ti letá Anna Drnková, švagrová pátera Josefa Drnka, zdejšího rodáka a dlouholetého faráře v Janovicích nad Úhlavou, který je na zdejším hřbitově pohřben. Následující týden započali práce se zavěšováním zvonů a poté se zvony poprvé rozezněly.

Ladění zvonů je:
Marie H1,
Bartoloměj D2,
Václav G2,
Jan Nepomucký B2.

Zdroj: Kocelovice, publikaci vydal Obecní úřad v Kocelovicích a Městské muzeum v Blatné v roce 1992.

Obec Kocelovice - základní informace

Pohled na Kocelovice Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Kocelovice.

Naši obec najdete v jihočeském kraji, asi 5,5 km vzdušnou čarou severozápadně od Blatné, nedaleko obce Lnáře.
Ideální turistický a cykloturistický terén.

Středověké osídlení lokality Kocelovice navazuje přímo na dobu slovanskou. Ves byla v letech 1352 až 1399 sídlem vladyků z Kocelovic, z nichž poslední doložení v písemných pramenech byli bratři Beneš a Zdeněk, kteří v roce 1372 ještě s jinými zemany ustanovovali nového faráře ke zdejšímu kostelu. Zdeněk vlastnil v roce 1391 poplužní dvůr v nedalekém Újezdci a zemřel někdy kolem roku 1405. V roce 1419 držel kocelovickou tvrz Jan Mládenec z Újezda, který ji prodal po roce 1433 za 1300 kop grošů Petrovi ze Svojšína. V roce 1437 Kocelovice jako odúmrť propadly ve prospěch krále a dostaly se na čas do majetku Viléma ze Žlutic. Později, v roce 1454, z rozhodnutí krále Ladislava připadly Záviši z Valdštejna. V době pře polovinou 15. století byly Kocelovice spojeny s lnářským velkostatkem, kde setrvaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1849.

Kód obce: 06757 1
IČZÚJ: 536601
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice

Počet obyvatel: 176
Výměra: 932,7 ha
Hustota: 18,87 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad v Blatné
Pověřený úřad: Blatná
Stavební úřad: Blatná
Matriční úřad: Blatná
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Blatná

Počet částí obcí: 1
Počet katastrálních území: 1
Počet základních sídelních jednotek: 1

Počet obyvatel v produktivním věku: 112
Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: NE
Plyn: ANO

Obec Kocelovice
Radnice Kocelovice


Obec Kocelovice
Obecní úřad Kocelovice
Kocelovice 32
387 42 Lnáře


Tel: 383 495 150

email:
oukocelovice@tiscali.cz
ou.kocelovice@sporknet.cz

Úřední hodiny
středa 17,00 - 18,00 hod.
IČO: 00667579
Číslo účtu: 24529291/0100 KB Blatná

Datová schránka: whqamse

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.kocelovice.cz
© Obec Kocelovice
Právní doložka
Jdi do editace